Wedstrijdverslagen

Klik hier voor alle wedstrijden

Zaterdag 05 November 2011 - Belgisch Kampioenschap Ronse

Deelnemers
+20
ChristopherKenneth

Op het Belgisch kampioenschap werd een nieuwe formule toegepast.
Rechtstreekse inschrijving voor alle Belgen in je gewichtscategorie.
Geen voorselecties resulteerde in een uitzonderlijk aantal deelnemers en zeker in de gemiddelde gewichtsklassen.
Verplichte witte en blauwe judogi met naam en reclame.

Ondanks allerlei randperikelen was de organisatie niet een onverdeeld succes.
Enkel publicatie van de trekking via de Franstalige federatie.
Laattijdige bekendmaking van de verdeling van de categorieŽn.
Op de eigenlijke dag lijkt er een groot forfait in de klassen -73kg en -81kg .
We spreken over een 20 deelnemers per categorie waardoor sommige deelnemers reeds na een wedstrijd in de 1:4 finale kwamen en kans hadden op een herkansing.
Een volledig vertekend beeld van de competitie.
Toepassing van het Europees systeem bleek uit te draaien op goede bedoelingen.
Foutieve inschrijvingen mochten niet deelnemen en het verplichte systeem van de naamplaketten werd met 2 maten en gewichten toegepast.

-81kg :

Christopher ervaart bij de opwarming dat de kwetsuur aan de dikke teen een belemmering zou zijn.
Intapen bracht enig soelaas maar de tegenstander testte toch herhaalde de pijngrens door de voet telkens aan te tikken.
Christopher kan toch op voorsprong komen met 2 x yuko.
Op 9 seconde van het einde kan de tegenstander met een lage morote op de knieŽn Christopher werpen met WA.
Christopher kon niet afblokken doordat de man indraaide op de geblesseerde teen en Christopher gedwongen werd om mee te draaien.
Geen herkansing en over naar de ijspacking.

-73kg :

Kenneth moet bijna gelijktijdig op de tatami en kan met zijn kumi kata wel leiden maar niet scoren doordat de tegenstander met gestrekte armen afhoudt.
De kamp gaat gelijk op en moet in golden score na een gelijkspel yuko-yuko worden verdergezet.
Kenneth had zich de laatste weken wel voorbereid maar de fysiek om na 5 minuten nog te exploreren ontbrak. Kenneth werd geworpen en kreeg WA tegen.
Kenneth kreeg dus ook geen herkansing.

Eddy

Judo Club BUJIN Wilrijk